Skip to main content

Jak się zaprezentować

AUTOPREZENTACJA

Opowiedz nam o sobie, żebyśmy mogli lepiej się poznać.

Podpowiadamy Ci kilka możliwości zaprezentowania samego/samej siebie.

  • Zastanów się nad tym, jakie są Twoje najsilniejsze strony? Co dobrego w życiu robiłeś/aś?, czego się nauczyłeś/aś?, w co byłeś/aś lub jesteś zaangażowany/a? Co chciał(a)byś nam o sobie powiedzieć? Może pokazać jakieś rezultaty Twojej pracy, twórczości czy społecznego zaangażowania? Jakie są Twoje zainteresowania? Jakie pasje?
  • Widzisz siebie bardziej jako indywidualist(k)ę czy osobę najchętniej współpracującą w grupie z innymi ludźmi? Jakie zalety ma dla ciebie praca indywidualna, a jakie zespołowa? Jaką rolę najbardziej lubisz, gdy współpracujesz z innymi osobami w grupie?
  • Jaki jest Twój stosunek do zwierząt? Jaki do przyrody?
  • Liceum im. Zuzanny Ginczanki to społeczność, w której możesz mieć wpływ na rzeczywistość poprzez różne formy szkolnej demokracji (samorząd klasowy czy wiec szkolny, będący formą demokracji bezpośredniej). Jaki jest twój stosunek do zaangażowania demokratycznego? Co o nim sądzisz? Jak widzisz samego/samą siebie, własną rolę w demokratycznej społeczności?
  • Twoja prezentacja powinna trwać od 10 do 15 minut. Możesz jej nadać dowolną formę. Możesz też wziąć ze sobą na nasze spotkanie, i namawiamy do tego, jakieś materialne przykłady Twoich działań (np. prace plastyczne, instrument muzyczny, wiersz czy opowiadanie, skonstruowaną przez siebie maszynę czy potwierdzenie udziału w jakichś zawodach czy działaniach społecznych…) i o nich opowiedzieć.
  • Człowiek jest „tylko” człowiekiem i każdy/a z nas mierzy się z różnymi trudnościami. Jeśli chcesz, przedstaw własne zmagania, problemy, których doświadczyłeś/aś?