Skip to main content

Ginczanka queerowa

Ginczanka queerowa. Kłirowa? Czyli jaka?

Różnorodna, to na pewno. Otwarta na wszystkie osoby. Przekraczająca granice, znosząca granice. Zaangażowana w obronę osób wykluczanych i wykluczonych. Reagująca na przemoc wobec mniejszości. Dbająca o włączanie osób poprzez język, którego używamy i przez działania. Wolna od ocen, krzywdzących etykiet.

Jesteśmy świeckim żydowskim liceum mniejszościowym. Naszą społeczność tworzą osoby z różnych społeczności mniejszościowych: religijnych, etnicznych, LGBT+ i innych. Nie wszyscy i nie ze wszystkich. Mówimy o sobie, swoim głosem, ale uczymy się o innych. Stworzyliśmy szkołę, w której każda osoba może czuć się pełnoprawna, bezpieczna, po prostu może być sobą.

Co to znaczy w praktyce?

 

  • Uczymy się języka włączającego, który uwzględnia osoby niebinarne. Mówimy np. „osoby uczniowskie” czy „osoby nauczycielskie”, bo są wśród nas i będą osoby, które nie określają się ani jako mężczyzna, ani jako kobieta.
  • Na lekcjach nowe osoby piszą, mówią, jakiego imienia chcą używać w szkole i jakich używają zaimków. Nie zgadzamy się, by nazywać te zmiany dziwactwem, modą czy ‘tojużprzesadą”. Uwrażliwiamy się na to, by używać imion, zaimków, końcówek gramatycznych takich, jakie odpowiadają konkretnej osobie. Procedury uzgadniania płci są długotrwałe, kosztowne. Użycie zaimka lub imienia, którego chce osoba, nie kosztuje nic. A zmienia jakość życia danej osoby na odczuwalnie lepszą.
  • Nie ingerujemy w kwestie ekspresji płciowej. Każda osoba wygląda, jak chce. Jeśli chcemy, mamy kolorowe paznokcie, włosy, kolczyki, makijaże, spodnie i sukienki. Chcemy pozostawać w wolności, w zgodzie ze sobą i nie ograniczać „normą” szkolną naszego wyglądu. Nie zdarzyło się, by ktokolwiek nadużył tej wolności.
  • Staramy się włączać do życia naszej społeczności osoby rodzicielskie, opiekujące się dziećmi swoich partnerek i partnerów, nawet, jeśli nie mają formalnego statusu osoby rodzicielskiej. W Polsce nie ma możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci, nie ma możliwości sformalizowania w Polsce związku jednopłciowego, ale w naszej szkole ważne i widzialne są wszystkie rodziny i wszystkie osoby je tworzące.
  • W naszej szkole codziennie jest tęczowy piątek. Nieustannie korzystamy z naszej różnorodności. Czerpiemy siłę z tego, że jesteśmy kolorową, wolną społecznością, która pracuje razem na co dzień we wzajemnym szacunku, wspierając się i dbając o siebie nawzajem. Jesteśmy kłirową społecznością szkolną.