Skip to main content

Nasze liceum

Liceum Ogólnokształcące im. Zuzanny Ginczanki w Warszawie to pierwsze w Polsce, po zamknięciu szkół żydowskich po roku 1968, mniejszościowe świeckie liceum żydowskie. Rozpoczęło pracę 1 września 2020 roku i dziś, w czwartym roku istnienia, uczy się w nim w sześciu klasach 90 osób.

Liceum tworzone jest w mocnej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli. To miejsce otwarte dla wszystkich uczniów, pokazujące, jak czerpać inspiracje i siłę z różnorodności tożsamościowej. Świadomość kultury żydowskiej łączymy z głęboką nauką i zaangażowaniem społecznym. Rywalizację zastępujemy współpracą, uczeniem się od siebie nawzajem, wspieraniem się oraz troską o dobrostan każdej osoby.

Rozwijanie pasji

Nasza szkoła jest miejscem odnajdywania i rozwoju własnych pasji oraz dobrego przygotowania do późniejszych studiów, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

Można zapisać się na kółko antropozoologiczne/ zwierzęce, na zajęcia szkolnego teatru, na włoski, kółko matematyczne, filmowe, czy wiedzę o społeczeństwie i psychologię społeczną. Umożliwiamy wzmacnianie uczniowskich pasji przez indywidualizację nauczania.
Wszystkie klasy pierwsze mają profil ogólny, a już od drugiej klasy rozszerzamy wybrane przedmioty.

Galeria