Skip to main content

Nasz Zespół

Agata Patalas
twórczyni szkoły, dyrektorka, język polski, kultura żydowska

Uczę przede wszystkim literatury, interpretowania i pisania. Rozpoznajemy różne gramatyki różnych języków, opowiadając o nich coraz silniejszym, coraz bardziej autentycznym własnym głosem, podpiętym do osobistego doświadczenia. Dawne i współczesne książki czytamy poprzez nową humanistykę oraz fantastycznie ciekawe żydowskie i inne mniejszościowe punkty widzenia. Pracujemy razem i głos każdej/każdego z nas jest równie ważny.

Mirka Puczko-Szymańska
wicedyrektorka, matematyka

Uczniu, Wolny Człowieku, chcę Cię aktywnie wspierać w twoim rozwoju i urządzaniu przez Ciebie twojego kawałka świata. Uczę matematyki przez stawianie problemów, zadawanie pytań i tworzenie przestrzeni dla ucznia do odkrywania. Chciałabym podążać za indywidualnymi potrzebami, możliwościami, tempem pracy. Matematyka jest światem, do którego zapraszam.

Bogumiła Kółkiewicz
język polski, wychowawczyni, media społecznościowe, teatr

Chcę, zapraszając i angażując wszystkie osoby, uczyć mówienia i słuchania, uczenia się od siebie nawzajem, a także umiejętności zapisywania własnych myśli, pogłębiania ich i odczytywania sensów myśli cudzych. Zależy mi, by uczyć czytania uważnego, krytycznego i wrażliwego. Chcę uczyć języka, który włącza wszystkie osoby i żadnej nie wyklucza. Chcę uczyć, że nasze spotkania z literaturą są szansą i przywilejem. Każda osoba na lekcji jest ważna, bo wnosi swój unikalny punkt widzenia.

Przemysław Szymański
język polski

W „Ginczance” uczę języka polskiego, chociaż o swoim przedmiocie lubię myśleć jako o literaturze z elementami wiedzy o kulturze. W przyszłości chciałbym (współ)prowadzić również warsztaty kulturoznawcze oraz dyskusyjny klub filmowy. Czytając teksty i rozmawiając o nich z uczennicami i uczniami, staram się zwracać uwagę na kwestie związane z tożsamością, odmiennością, doświadczeniami grup mniejszościowych, relacjami władzy. Ważne jest dla mnie poszukiwanie odpowiedzi na pytania związane z tym, jak literatura kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości i jaką rolę może odegrać w jej zmienianiu. Równie ważne i ciekawe jest dla mnie to, jak osoby obecne na lekcji odbierają teksty, co jest dla nich atrakcyjne, a co sprawia, że ich lektura jest doświadczeniem trudnym, niesatysfakcjonującym.

Natalia Kryczka
język angielski, wychowawczyni

Najbardziej lubię… mówić:) Na moich lekcjach bardzo dużo rozmawiamy o wszystkim i oczywiście o pogodzie! Planuję pracę uczniów tak, aby przygotować ich do matury i pokazać, czym różni się “szkolny” angielski od tego, który spotkają na studiach, w pracy i w podróżach. Uczę grupy mniej i bardziej zaawansowane, a w moich oczach wszystkie są po prostu najlepsze.

Piotr Szymczak
język angielski, wychowawca

Uczę angielskiego w grupach zaawansowanych. W osobach, które siedzą w ławkach, widzę przyszłych artystów, wychowawców młodzieży, przedsiębiorców, przyszłe lekarki, naukowczynie i przywódczynie. Klasa to dla mnie grupa życzliwych ludzi, w której poznajemy skuteczne techniki uczenia się, dzielimy się inspiracjami i wspólnie tworzymy materiały, które pomagają innym.

Piotr Smoliński
język hebrajski, kultura żydowska

Język hebrajski, którego uczę, może na początku odstraszać: brzmi obco, litery są do niczego niepodobne, a w dodatku zapisywany jest od prawej do lewej! Jednak wbrew pozorom ma z polszczyzną więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Przekonacie się o tym na moich zajęciach, gdzie będziemy wspólnie poznawać ten fascynujący język będący kluczem do zrozumienia kultury żydowskiej – zarówno tej religijnej, jak i świeckiej, izraelskiej i diasporowej, kiedyś i dziś.

Anna Szyba
kultura żydowska

Kultura to klucz do fajnego życia ;-). Chciałabym przede wszystkim usłyszeć, co interesuje was w historii i kulturze żydowskiej, to będzie klucz do naszych wspólnych dyskusji i poszukiwań. Mam nadzieję, że pomogą nam one lepiej zrozumieć historię i teraźniejszość, zastanowić się nad tym, czym jest dziś tożsamość żydowska. Przede wszystkim jednak chciałabym, byśmy razem tworzyli te zajęcia.

Maciej Przybyliński
wiedza o społeczeństwie

Staram się świadomie uczyć umiejętności właściwego wnioskowania i budowania argumentów, umiejętności identyfikowania ukrytych założeń, szukania przyczyn i skutków i odnoszenia danego zjawiska do współczesności i odwrotnie, tj. szukania korzeni zjawisk. Staram się uczyć umiejętności porównywania, bo uczymy się przez porównywanie. Opieram się o ciekawość poznawczą. Towarzyszę z boku, jestem krok za uczniem, nie przed.

Karolina Szymaniak
język jidysz, kultura żydowska

Z każdym nowym językiem odkrywamy inny kawałek świata. Jidysz otwiera drzwi do świata Żydów aszkenazyjskich – literatury, sztuki, polityki. I tym światem chcę się z Wami podzielić. Współczesny Jidyszland rozciąga się od San Francisco po Melbourne. Lekcje jidysz to dobra gimnastyka umysłu, szansa na spojrzenie na język z perspektywy transkulturowej, a także przestrzeń do realizacji własnych projektów.

Marzena Szugiero
historia, HiT, język polski jako obcy

Chciałabym Wam towarzyszyć w podróży, jaką może się okazać poznawanie przeszłości w jej wielowymiarowości i polifoniczności. Chcę z Wami czytać krytycznie rozmaite źródła i wydobywać z półcienia postaci, które wciąż nierzadko na łamach podręczników pojawiają się na prawie przypisu.

Elena Fernandez
język hiszpański

Native speaker, magister nauczania języka hiszpańskiego jako obcego. Uniwersytet w Granadzie.

Urszula Drwęcka
biologia

Na lekcjach biologii nieustannie szukam okazji do budowania więzi z przyrodą i ukazywania sieci przyrodniczych współzależności. Uważam, że właśnie łączenie wątków i dostrzeganie powiązań to klucz do odpowiedzialnego funkcjonowania w świecie i zarazem najcenniejsza umiejętność, jaką mogę przekazać uczniom i uczennicom.

Katarzyna Grudziąż
biologia i chemia

Najważniejsze jest dla mnie to, żebyście czerpali radość z uczenia się.
A ja zrobię, co mogę, żęby Wam tego nie zepsuć.

Katarzyna Kąkol
matematyka, wychowawczyni

Niektórzy w matematyce odnajdują pasję, niektórzy balast. To, czego uczę dotyczy rozumowania, wnioskowania, uzasadniania. Chodzi nie tylko o efekty, ale o pracę. Będziemy się uczyć jak mądrze pracować.

Joanna Stelmach
matematyka, wychowawczyni

Matematyka jest dla mnie językiem, który opisuje sposób działania świata fizycznego i świata spraw ludzkich. Posługiwanie się tym językiem umożliwia lepsze ich rozumienie i pełniejszą w nich bytność, dlatego mocno wierzę w to, że matematyka jest dla każdej i każdego i potrzebna każdej i każdemu. Chcę jej uczyć bazując na rozumieniu, wykorzystując przykłady z życia, eksperymenty i pozytywne emocje.

Natalia Kowalska
geografia

Uczę geografii, by lepiej rozumieć problemy i procesy na świecie.

Wojciech Lasota
historia sztuki

Historia sztuki jest dla mnie przede wszystkim przestrzenią spotkań. Nas ze sztuką (dziełami, artystami i artystkami, muzeami, miejscami…) i historią (kontekstami, wydarzeniami…), ale też spotkań pomiędzy ludźmi, którzy chcą historię sztuki poznawać.
W spotkaniach pomiędzy nami kluczowe są dla mnie pytania. Pośród nich to fundamentalne: “Dlaczego?”. Dlaczego coś wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego nie inaczej? Dlaczego warto się tym zajmować?
“Dlaczego?” jest dla mnie pomostem między historią sztuki a teraźniejszością. Zadając je przeszłości (dalszej lub bliższej) wprawiamy się w zadawaniu go samym sobie, tu i teraz, nie tylko w sprawach dotyczących sztuki. Najważniejsze zostawiłem jednak na koniec. Staram się dzielić nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim radością uczenia; uczenia wspólnego, bo przecież ja także bezustannie się uczę. Nie zawsze umiem, nie zawsze mi wychodzi, ale ten klimat jest dla mnie bardzo ważny i do jego współtworzenia zapraszam.

Joanna Latosińska-Kulasek
pedagożka specjalna

Neuroróżnorodność jest dla mnie zasobem, a nie niepełnosprawnością. Każdy z nas ma różne potrzeby, nie kategoryzuję które z nich są ważniejsze, a które mniej ważne. Wspieram uczniów w rozwijaniu komunikacji i umiejętności społecznych, wskazuję ich potencjał, wspieram w szukaniu rozwiązań przy pojawiających się trudnościach. We współpracy najważniejsze są dla mnie: relacja, zaufanie, szacunek i dobre samopoczucie. Dopiero, gdy wspólnie je zbudujemy, możemy definiować dalszą ścieżkę działa.

Małgorzata Malczewska
fizyka, chemia

Z wykształcenia jestem biofizyczką molekularna, a dziedzina naukową, której się poświęcam jest astrobiologia. Życie zawodowe dzielę między pracę w laboratorium, a edukację młodzieży zarówno w szkole jak i w BioCENie Edukacji Naukowej. Swoje zajęcia prowadzę w sposób dialogowy, ponieważ w nauce najbardziej inspirująca jest zawsze dyskusja, a najważniejsza umiejętnością, jaką młodzież może zdobyć, jest intuicja rozumienia świata wokół nas. W Biocenie pracuję od ponad trzech lat, od kilku lat też biorę czynny udział w kołach naukowych na uniwersytecie (rok jednemu przewodniczyłam), a w raz z nimi w różnych akcjach popularyzujących naukę (piknik naukowy, noc biologów itp.). Dla mnie samej jest ważne to, że moje wykształcenie i praca naukowa wiążą w sobie mocno biologię, chemię i fizykę, przez co również moje podejście do nauki chemii i fizyki jest bardzo interdyscyplinarne i staram się pokazywać powiązania między tymi przedmiotami.

Marcelina Czarnecka
wychowanie fizyczne

Absolwentka warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, wieloletnia siatkarka pierwszoligowych drużyn takich jak: Mazovia Warszawa, Sparta Warszawa, Wisła Warszawa i inne. Ze sportem byłam związana od zawsze. Jako dziecko próbowałam różnych dyscyplin, aby w końcu wybrać tę jedyną- siatkówkę. Na naszych zajęciach także postaram się pokazać Ci wiele sportowych możliwości, abyś mógł/ mogła wybrać swoją ulubioną aktywność.

Marta Ramm
psycholożka

Psycholożka dziecięca, psychoterapeutka z Warszawy. Ukończyłam studia z psychologii klinicznej na SWPS. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam od pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu szkoląc się i stażując w Fundacji Synapsis. Po studiach zaczęłam pogłębiać swoją wiedzę ucząc się psychoterapii rodzinnej w Grupie Synapsis, w Katedrze Psychiatrii w Krakowie i w Studium Psychoterapii Analitycznej. Pracuję z dziećmi i młodzieżą od początku swojej drogi zawodowej w licznych przychodniach i placówkach edukacyjnych oraz w prywatnym gabinecie. Wspieram także rodziców w trudach rodzicielstwa, wychowawców i nauczycieli. Prowadzę konsultacje indywidualne i psychoterapię dla dzieci i młodzieży, konsultacje rodzicielskie i warsztaty dla rodziców i pedagogów. Bardzo lubię swoją pracę. Podchodzę do niej z nieustającym zaciekawieniem, entuzjazmem, pokorą i zaangażowaniem.

Ewa Rutkowska
filozofia

Na bardzo wiele pytań, które stawiali sobie filozofowie, odpowiedziała już nauka, w szczególności nauki przyrodnicze i społeczne. Niestety lub na szczęście na wiele pytań jest więcej niż jedną odpowiedź. Na jeszcze więcej nie ma jej w ogóle. Zdziwienie światem, otaczającą nas rzeczywistością i ludźmi jest dla filozofii fundamentalne, zaś dla człowieka to naturalna* postawa życiowa. Chciałabym, żeby na moich zajęciach można ją było realizować. To, co jest najmocniejszą stroną filozofii, to fakt, że wszyscy myślimy, zatem wszyscy jesteśmy filozof(ka)mi.
*oczywiście filozofia nas uczy także, że nie wiemy, co jest naturalne i już tutaj można by się spierać, czy na pewno miałam prawo użyć tego pojęcia.

Oleksandra Taratina
nauczycielka pracująca z grupą ukraińską

Jestem nauczycielką historii. Interesuje mnie historia Żydów w Ukrainie i religioznawstwo.

Wojciech Wertelecki
pedagog specjalny

Istotę mojej pracy w szkole stanowi chęć wsparcia i pomocy młodemu człowiekowi z poczuciem zagubienia w otaczającej go rzeczywistości, w nabraniu przekonania o swojej sile i wyjątkowej wartości. Ale także wsparcie i pomoc tym, którzy tego poczucia nie mają, a ewidentnie pomocy i wsparcia potrzebują.