Ula Drwęcka

Biologia

O mnie

Na lekcjach biologii nieustannie szukam okazji do budowania więzi z przyrodą i ukazywania sieci przyrodniczych współzależności. Uważam, że właśnie łączenie wątków i dostrzeganie powiązań to klucz do odpowiedzialnego funkcjonowania w świecie i zarazem najcenniejsza umiejętność, jaką mogę przekazać uczniom i uczennicom.