Małgorzata Malczewska

Fizyka, chemia

O mnie

Z wykształcenia jestem biofizyczką molekularna, a dziedzina naukową, której się poświęcam jest astrobiologia. Życie zawodowe dzielę między pracę w laboratorium, a edukację młodzieży zarówno w szkole jak i w BioCENie Edukacji Naukowej. Swoje zajęcia prowadzę w sposób dialogowy, ponieważ w nauce najbardziej inspirująca jest zawsze dyskusja, a najważniejsza umiejętnością, jaką młodzież może zdobyć, jest intuicja rozumienia świata wokół nas.

W Biocenie pracuję od ponad trzech lat, od kilku lat też biorę czynny udział w kołach naukowych na uniwersytecie (rok jednemu przewodniczyłam), a w raz z nimi w różnych akcjach popularyzujących naukę (piknik naukowy, noc biologów itp.).

Dla mnie samej jest ważne to, że moje wykształcenie i praca naukowa wiążą w sobie mocno biologię, chemię i fizykę, przez co również moje podejście do nauki chemii i fizyki jest bardzo interdyscyplinarne i staram się pokazywać powiązania między tymi przedmiotami.