Małgorzata Kordowicz

Język hebrajski, kultura żydowska

O mnie

Rabi Jehuda haNasi mówi w Talmudzie: „Wiele nauczyłem się od swoich nauczycieli, jeszcze więcej od swoich towarzyszy, ale najwięcej – od swoich uczniów”. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest Talmud i kim był rabi Jehuda haNasi – zapraszam na lekcje kultury żydowskiej.